Deltaker

Praktisk informasjon til deg som deltar

Løypa er 4,5 kilometer. Veien blir stengt for biltrafikk kl 10.00.

Alle må gå til start. Går man i jevnt tempo bruker man ca 1 time. Beregn gjerne ekstra tid. Man blir varm på veien opp så tenk lett påkledning oppover og ha med en varm jakke til du kommer på toppen og må stå og vente.

Parkering koster 50 kr og er på Hurdal Stadion. Vi oppfordrer alle til å bruke Vipps. Har du ikke Vipps, kan du betale kontant.

Startnummer får dere på sparkkontoret som er lett synlig i målområdet. Kl 11.00 stenger utdelingen av startnummer.

Går du oppover i løypa etter første start kl 12, ber vi deg vise respekt for de som deltar og hold godt ut mot kanten så dere ikke hindrer de som kjører.

Kl 12.45 starter klassen for funksjonshemmede. Her er det mange blinde som ønsker kjøre selv så vis ekstra hensyn. Setter stor pris på om flest mulig er på oppe på start innen denne tiden. 

Piggsko/brodder er tillatt i alle klasser. Det anbefales da man lettere bremser ved behov. Ha gjerne sko som går over anklene da det er lett å få et kutt av en meie i kampens hete. All annet av endringer på spark som bedrer kjøreegenskapene hører til i modifisert klasse. Det er ikke tillat å ha med hund i noen av klassene.

Hjelm er PÅBUDT i konkurranseklassen, men bruk det gjerne i trimklassen også.

Arrangementet er alkoholfritt. Berusede personer vil bli nektet å starte pga sikkerheten.

Vi håper alle får en flott vinterdag i Hurdal. 

 Klasser og regler i Spark Utfor 2020

Divisions and rules for Kicksled Downhill 2020

Det konkurreres i følgende klasser:

VM Spark Utfor – Singel/ Kicksled Downhill – Single 

 • Menn senior (født før 2004)
  Men senior (born before 2004)
 • Gutter junior (født 2004-2009)
  Boys junior (born 2004-2009)
 • Kvinner senior (født før 2004)
  Women senior (born before 2004)
 • Jenter junior (født 2004-2009)
  Girls junior (born 2004-2009)

VM Spark Utfor – 2´er spark/ Kicksled Downhill – double

 • To på én spark, begge kjønn/ Two on one kicksled, both sexes
 • 2´er spark senior (født før 2004)/ Double kicksled senior (born before 2004)
 • 2´er spark junior (født 2004-2009) Double kicksled junior (born 2004-2009)

Funksjonshemmede, 2 klasser/ Disabled persons, 2 classes

 • Ledsager som “pilot”, begge kjønn, alle aldre/ Escort as “pilot”, both sexes, all ages
 • Ledsager som påsitter eller uten ledsager/Escort as passenger and without escort.

VM Spark Utfor – Trim/ WC Kicksled Downhill – Trim

 • Ingen tidtaking, begge kjønn, alle aldre/ No timing, both sexes, all ages.

Modifisert spark/ Adapted kicksled

 • Èn eller flere pr. spark. Alle typer spark, og det er lov til å gjøre endringer på sparken, samt tillatt med andre hjelpemidler (f.eks. staver, brodder), men ikke motor.
 • One or several per kicksled. All types of kicksled, changes are allowed even the use of technical aids (like poles,crampons) however, no engine.

Startkontingent Konkurranse klasser/ Competing classes entry fee:

 • Singel, født før 2004, kr. 300,- / Single, born before 2004,  NOK 300.-
 • Singel, født 2004-2009, kr. 200,- / Single, born 2004-2009, NOK 200,-
 • 2´er, født før 2004, kr. 500,- / Double, born before 2004,  NOK 500.-
 • 2´er, født 2004-2009, kr. 300,- / Double, born 2004-2009, NOK 300,-
 • Modifisert kr. 500,-/ Adapted NOK 500,-

Startkontigent Trim klasse ( ingen tidtaking)/ Trim Class (no timing)entery fee:

 • Singel, født før 2009, kr. 200,-  per person /  Single, born before 2009,  NOK 200,-  per person

Barn født i 2009 og senere, deltar gratis, men må meldes på /Kids born in 2009 and after, participate for free, but must sign up

Alle med startnummer som fullfører får medalje.
All participants wearing a racing number will receive a medal.

NB! Hjelm er påbudt i konkurranseklassene.
Please note: Helmet is of demand for the competing classes.

Det er ikke lov å ha med hund i noen av klassene.
It´s not allowed with dogs in any of the classes.

Priser – kåringer/ Awards

Det vil denne gangen også bli lagt vekt på kostymer og utsmykking av deltakere og sparker. Uavhengig av klasse vil en egen jury kåre VM Spark Utfor sin:

 • Beste/fineste spark ekvipasje / The best and finest equipage
 • Hvem er mest kreativ til å utsmykke/pynte/modifisere sparken. Bruk fantasien. I tillegg til sparken vil også deltakerne vurderes med hensyn til utkledning/kostymer/utstyr og tema. Her teller helheten!/Who is the most creative in decorating and modifying the kicksled. Use your imagination. In addition to the kicksled the jury will take a close look at the participants and their dresses, costumes and theme. The total impression is at stake!
 • “Reodor-sparken” prisen/ The most inventive and most technical advanced kicksled. Her vektlegges oppfinnsomhet og tekniske finesser i form  av utstyr og tilpasninger for å skape den beste/kuleste modifiserte sparken.

Eventuelle spørsmål vedrørende reglementet rettes til/ Any questions regarding the rules, contact:

post@vmsparkhurdal.no

Hurdal IL

Organisasjonskomiteen