Klasser og priser

Klasser og regler i Spark Utfor

Divisions and rules for Kicksled Downhill

Det konkurreres i følgende klasser:

VM Spark Utfor – Singel/ Kicksled Downhill – Single 

 • Menn senior (født før 2005)
  Men senior (born before 2005)
 • Gutter junior (født 2005-2009)
  Boys junior (born 2005-2009)
 • Kvinner senior (født før 2005)
  Women senior (born before 2005)
 • Jenter junior (født 2005-2009)
  Girls junior (born 2005-2009)

VM Spark Utfor – 2´er spark/ Kicksled Downhill – double

 • To på én spark, begge kjønn/ Two on one kicksled, both sexes
 • 2´er spark senior (født før 2005)/ Double kicksled senior (born before 2005)
 • 2´er spark junior (født 2005-2009) Double kicksled junior (born 2005-2009)

Funksjonshemmede, 2 klasser/ Disabled persons, 2 classes

 • Ledsager som «pilot», begge kjønn, alle aldre/ Escort as «pilot», both sexes, all ages
 • Ledsager som påsitter eller uten ledsager/Escort as passenger and without escort.

VM Spark Utfor – Trim/ WC Kicksled Downhill – Trim

 • Ingen tidtaking, begge kjønn, alle aldre/ No timing, both sexes, all ages.

Modifisert spark/ Adapted kicksled

 • Èn eller flere pr. spark. Alle typer spark, og det er lov til å gjøre endringer på sparken, samt tillatt med andre hjelpemidler (f.eks. staver, brodder), men ikke motor.
 • One or several per kicksled. All types of kicksled, changes are allowed even the use of technical aids (like poles,crampons) however, no engine.

Startkontingent konkurranseklasser

Competing classes entryfee:

 • Singel, født før 2005, kr. 300,- / Single, born before 2005,  NOK 300.-
 • Singel, født 2005-2009, kr. 200,- / Single, born 2005-2009, NOK 200,-
 • 2´er, født før 2005, kr. 550,- / Double, born before 2005,  NOK 550.-
 • 2´er, født 2005-2009, kr. 300,- / Double, born 2005-2009, NOK 300,-
 • Modifisert kr. 550,-/ Adapted NOK 550,-

Prisene øker i alle konkurranseklassene med 50,- per person første gang 15.januar og andre gang 25.januar. Melder du deg på selve arrangementsdagen, øker prisen med ytterligere 100,- per person / The prices increase in all the competing classes with NOK 50,- per person on January 15th and January 25th. If you sign up on competiton day, the prices increase by NOK 100,- per person.

Startkontigent trimklasse ( ingen tidtaking)

Trim Class (no timing) entryfee:

 • Singel, født før 2010, kr. 200,-  per person /  Single, born before 2010,  NOK 200,-  per person

Prisene øker i trimklassen med 50,- per person første gang 15.januar og andre gang 25.januar. Melder du deg på selve arrangementsdagen, øker prisen med ytterligere 100,- per person / The prices increase in trim class with NOK 50,- per person on January 15th and January 25th. If you sign up on competiton day, the prices increase by NOK 100,- per person.

Barn født i 2010 og senere, deltar gratis, men må meldes på /Kids born in 2010 and after, participate for free, but must sign up

Alle med startnummer som fullfører får medalje.
All participants wearing a racing number will receive a medal.

NB! Hjelm er påbudt i alle klassene!.
Please note: Helmet is of demand for all the classes!

Det er ikke lov å ha med hund i noen av klassene.
It´s not allowed with dogs in any of the classes.

Priser – kåringer

Awards

Det vil denne gangen også bli lagt vekt på kostymer og utsmykking av deltakere og sparker. Uavhengig av klasse vil en egen jury kåre VM Spark Utfor sin:

 • Beste/fineste spark ekvipasje / The best and finest equipage
 • Hvem er mest kreativ til å utsmykke/pynte/modifisere sparken. Bruk fantasien. I tillegg til sparken vil også deltakerne vurderes med hensyn til utkledning/kostymer/utstyr og tema. Her teller helheten!/Who is the most creative in decorating and modifying the kicksled. Use your imagination. In addition to the kicksled the jury will take a close look at the participants and their dresses, costumes and theme. The total impression is at stake!
 • “Reodor-sparken” prisen/ The most inventive and most technical advanced kicksled. Her vektlegges oppfinnsomhet og tekniske finesser i form  av utstyr og tilpasninger for å skape den beste/kuleste modifiserte sparken.

Eventuelle spørsmål vedrørende reglementet rettes til/ Any questions regarding the rules, contact:

post@vmsparkhurdal.no