Sponsorer

VM Spark Utfor har blitt et stort og helt unikt arrangement med flere tusen besøkende og opptil 1000 deltakere. Arrangementet har hatt svært god eksponering i media, både i lokal- og riksdekkende presse og media. Programbladet vårt trykkes opp i 2500 eksemplarer og distribueres ut både før og under arrangementet. I tillegg er vår Facebookside fulgt av mange.

Arrangementet er avhengig av gode samarbeidspartnere og  har fokus på å profilere de bedriftene som ønsker å bidra, på en god måte før, under og etter arrangementet.

Ønsker du å profilere din bedrift under VM Spark Utfor i Hurdal lørdag 8.februar 2020? Vi har mange muligheter for profilering og tilpasser det slik dere vil har det!

Arenareklame inntil 4 meter                                1000,- per meter
Arenareklame over 4 meter                                  500,-   per meter

Funksjonærvest                                                       5000,-

Parkeringsbilletter                                                  3000,-

Programblad helside                                              3500,-
Programblad halvside                                            2000,-
Programblad kvartside                                          1250,-

Storskjerm i målområdet:
20 sek x >15 visninger                                            10 000,-
10 sek x >15 visninger                                            5000,-

Startseil                                                                     10 000,-
Målportal                                                                  10 000,-

Startnummer                                                            20 000,-

Logo på nettside                                                      1000,- *

*Kjøp for mer enn 10 000,- gir logoplass på nettside gratis.

Vi kan også lage en egen pakke tilpasset din bedrifts behov.
Ta kontakt med Marianne pr mail: marianne@vmsparkhurdal.no eller på telefon 473 51 383.

Oversiktskart målområdet og markedsplass:

Kart2016