Om VM Spark Utfor

En idè – vill eller god?
Tanken om å bygge en lokal identitet ble etablert og daværende ordfører Runar Bålsrud kastet frem ideen om å etablere et VM i spark utfor.

Spark har gjennom tidene – og er fortsatt i dag – et naturlig fremkomstmiddel i Hurdal.

Ideen ble luftet, og i løpet av sommeren og høsten 2010 ble det etablert en arrangementsgruppe bestående av ordføreren, Dag Langgard, Ståle Buraas og Thore Strand, leder av Hurdal Idrettslag. Gruppen fikk navnet «Fraspark Hurdal»

Konkurranse – eller?
Det kom fort for dagen at Geilo allerede hadde sitt VM Spark.

Kontakt ble etablert, og det ble fort enighet om at siden Geilo hadde sitt «bortover VM», og  planen i Hurdal var et «utfor VM», var det ingen form for konkurranse.

Dato ble fastsatt, og siden 2011 har den andre lørdagen i februar vært den årlige dagen for å arrangere VM Spark Utfor i Hurdal.

4.5 kilometer utfor
Løypa ble lagt til fylkesvegen over Minneåsen med start fra Hermods plass og mål ved Hurdal Torg.

Takket være et godt samarbeid med Statens Vegvesen har man kunnet gjennomføre arrangementet til alles tilfredshet.

Vil noen delta?
Ideen og arrangementet ble spredt så godt man kunne. Spørsmålet var likevel – vil noen delta?

Arrangørene tippet på ca. femti stykker, og kanskje 2-300 tilskuere.

Kaoset ble komplett da dagen opprant med en kø på over 430 personer  foran Sparkkontoret. Alt forgikk manuelt, og deltakerlisten ble skrevet for hånd.

Deltakerne var ikke bare lokale, hele Østlandet og Vestlandet var representert, og sågar utenlandske deltakere hadde navn på listene.

Klassene i første arrangementet var: Politikere, Gutter – Jenter og Trim.

Knallstart
Med 437 deltakere det første året fikk arrangementet en flying start. Det hjalp også på omtalen av VM Spark Utfor i Hurdal at vinneren var Bjørn Dæhlie.

Arrangementet var fra starten av også ment å gi et bidrag til Hurdal Idrettslag. De to første årene var det økonomiske bidraget kr. 50 000 årlig. Senere har bidraget vært årlig 100 000 kroner, det største bidraget til idrettslagets aktiviteter.

Den opprinnelige arrangementsgruppen har sammen med flere lokale aktører hatt hovedansvaret for VM Spark Utfor, men i 2018 overtok Hurdal Idrettslag det totale ansvaret for gjennomføringen under ledelse av styreleder Therese B. Karlsen og daglig leder Marianne Strand.

Dugnad – dugnad
VM Spark Utfor i Hurdal er avhengig av lokal innsats. Folk fra idrettslaget har sammen med folk ellers i bygda stilt opp.  Elever ved Hurdal Verk Folkehøgskole er også verdifulle i dugnadsgjengen og helt uunværlige for å klare å gjennomføre arrangementet. Vær og føreforhold har skapt en del utfordringer, og sågar møkkaspredere (med snø for anledningen) har vært satt inn for å gjøre løypa best mulig.

Jubileum
Med arrangementet i 2020 kan VM Spark Utfor i Hurdal feire ti-års jubileum.

Antall deltakere har økt år for år, og i 2019 stilte nesten åttehundre og femti på startstreken.

Tilskuerne – nesten 4 000 – skapte stor stemning både på torget og oppover løypa.

Et spesielt innslag er det økende antall av funksjonshemmede som deltar. Her er blinde og svaksynte, og personer med andre handikap, med på å skape « vinterens vakreste eventyr».